Účetnictví Mzdy Daně
  • vedení daňové evidence a účetnictví, daňovou optimalizaci v rámci zákona

  • zpracování mezd

  • zpracování přehledů pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ

  • zpracování přiznání k dani z příjmů FO a PO

  • veškerá evidence a zpracování DPH včetně přiznání

  • elektronické podání povinných dokumentů se zaručeným podpisem

  • další potřebná evidence v souladu s příslušnými platnými předpisy

  • zprostředkování elektronické komunikace s úřady na základě plné moci

Návrh ceny za služby stanovíme na základě důkladné analýzy zpracovávaných dokumentů, rozsahu, složitosti a četnosti podání.

Kontaktujte nás na adrese: Dagmar.Chodova@seznam.cz